Tuls

1e TUL  CHON-JI

  hemelenaarde

CHON-JI (HEMEL EN AARDE)
In het oosten wordt hemel en aarde geïnterpreteerd als de creatie van de wereld of het begin van de menselijke geschiedenis. Vandaar dat Chon Ji het eerste patroon is dat de beginner dient te leren. Het patroon bestaat uit twee identieke delen: één deel dat de hemel weerspiegeld, de ander de aarde Betekenis: Hemel en aarde.

Aantal bewegingen:19
Graduatie: 9e kub
Begin: Parallele gereedstand

2e TUL DAN-GUN

  dangun

DAN-GUN (STICHTER VAN KOREA)
De tweede tul, Dan Gun, is genoemd naar de heilige Dan Gun, de legendarische stichter van Korea in het jaar 2333  v. Christus.

Betekenis: Stichter van Korea
Aantal bewegingen: 21
Graduatie: 8e kub
Begin: Parallele gereedstand

3e TUL DO-SAN  

 474px-Dosan_Ahn_Chang-ho_in_1920s

DO-SAN (OPSTANDELING)
Do San, de naam van de derde tul, is het pseudoniem van opstandeling Ahn Chang-Ho (1876-1938). De 24 bewegingen
weerspiegelen zijn volledige leven, dat hij gewijd heeft aan het verbeteren van de educatie in Korea en haar vrijheidsbeweging.
Betekenis: Opstandeling
Aantal bewegingen: 24
Graduatie: 7e kub
Begin: Parallele gereedstand

4e TUL WON-HYO

 

WON-HYO (BOEDHISTISCHE MONNIK)
De vierde tul, Won Hyo, is vernoemd naar de monnik die het Boedhisme introduceerde in de Silla dynasty in het jaar 686
na Christus.
Betekenis: Boedhistische monnik
Aantal bewegingen: 28
Graduatie: 6e kub
Begin: Gesloten gereedstand A

5e TUL YUL-GOK

 YulGok

YUL-GOK (FILOSOOF)
“Yul Gok is het pseudoniem van de filosoof en geleerde Yi I (1536-1584) bijgenaamd “Confucius van Korea”. De tul kent 38 bewegingen die refereren aan zijn geboorteplaats op 38 graden latitude. Het diagram weerspiegelt metaforisch “geleerde”.
Betekenis: Filosoof
Aantal bewegingen: 38
Graduatie: 5e kub
Begin: Parallele gereedstand

 

6e TUL JOONG-GUN 

An_Jung-geun

JOONG-GUN (REBEL)

De tul Joong-Gun dankt haar naam aan de rebel Ahn Joong-Gun, die Hiro-Bumi Ito, de eerste Japanse Gouverneur Generaal van Korea vermoordde. Er zijn 32 bewegingen in dit patroon, exact het aantal jaren dat  Ahn Joong-Gun leefde. alvorens geëxecuteerd te worden in de gevangenis (1910).
Betekenis: Rebel
Aantal bewegingen: 32
Graduatie: 4e kub
Begin: Parallele gereedstand

7e TUL TOI-GYE  (GELEERDE)

Toi-Gye is de schrijfnaam van een bekende Koreaanse geleerde: Yi Hwang (16e eeuw). Yi Hwang was een authoriteit op het gebied van Neo-Confucianisme. De 37 bewegingen staan voor zijn geboorteplaats op de 37e breedte graad. Het diagram weerspiegelt metaforisch geleerde.
Betekenis: Geleerde
Aantal bewegingen: 37
Graduatie: 3e kub
Begin: Gesloten gereedstand B

8e TUL HWA-RANG (JONGEREN GROEPERING)

 Hwarang
Hwarang is vernoemd naar de Hwarang groepering , die ontstond in de vroege 7e eeuw tijdens Silla dynastie. De tul telt 29 bewegingen, die verwijzen naar de 29e Infanterie divisie, waar Taekwon-do verder ontwikkelde.
Betekenis: Jongerengroepering
Aantal bewegingen: 29
Graduatie: 2e kub
Begin: Gesloten gereedstand C

9e TUL CHOONG-MOO (ADMIRAAL)

yi-sun-sin-01
Choong Moo was de bijnaam van Admiraal Yi Soon-Sin, uitvinder van het eerste oorlogschip (Kobukson) in 1592. Men zegt dat dit schip de voorloper is van de huidige onderzeeërs. Het patroon eindigt met een linkerhand aanval om de rouwige dood van de admiraal, die geen kans kreeg zijn ongekende talent te tonen.
Betekenis: Admiraal
Aantal bewegingen: 30
Graduatie: 1e kub
Begin: Parallele gereedstand

10e TUL KWANG-GAE

Betekenis: De tiende tul Kwang Gae dankt zijn naam aan de 19e eeuwse koning van het Koguryo rijk: Kwan Gae Toh Wang. Deze koning heroverde alle verloren territoria, inclusief het grootste gedeelte van Matsjoerije. Het diagram staat voor expansie, de 39 bewegingen zijn de eerste twee cijfers uit zijn troningsjaar: 391 n.C .
Aantal bewegingen: 39
Graduatie: 2e dan
 
11e TUL PO-EUN
 
Betekenis:Po Eun is het pseudoniem van Chong Mong-Chu (1400), een beroemd dichter wiens gedicht: “Ik zou geen tweede meester dienen, ook al zou ik honderd maal gekruisigd worden…” bekend is bij alle Koreanen. Het diagram weerspiegelt zijn trouw aan koning en land gedurende het einde van het Koryo rijk.
Aantal bewegingen: 36
Graduatie: 2e dan
 
12e GAE-BAEK
 

Betekenis: De twaalfde tul, Gae Baek is vernoemd naar generaal Gae Baek (660 n.C.). Deze generaal leefde gedurende het Baek Je rijkdom (7e eeuw). Het diagram stelt zijn extreme en strikte militaire leiderschap en discipline voor.
Graduatie: 2e dan

 
13e TUL EUI-AM

 

 
Betekenis: Eui Am is het pseudoniem van Son Byong Hi, leider van de Koreaanse vrijheidsbeweging. Er zijn 45 bewegingen die refereren naar de leeftijd waarop Son Byong Hi de naam Dong Hak (oosterse cultuur) veranderde naar Chondo Kyo (Hemelse weg religie) in 1905. Het diagram weerspiegelt zijn onoverwinnelijke geest .
Aantal bewegingen: 45
Graduatie: 3e dan
 
 
14e TUL CHOONG-JANG
Betekenis: Choong Jang is het pseudoniem van Generaal Kim Duk Ryang, die leefde in de 14e eeuw, gedurende het Lee dynastie. Het patroon eindigt met een linkerhand aanval om zijn tragische dood op zijn 27ste in gevangenschap te symboliseren.
Aantal bewegingen: 52
Graduatie: 3e dan
 
15e KO-DANG
Ko Dang
Betekenis: Ko-Dang is het filosofische idee dat men meester van zijn eigen lot is en alle beslissingen zelf neemt. Met andere woorden: men is meester van de wereld. Het idee vindt zijn oorsprong in het Baekdu gebergte, dat de geest van het Koreaanse volk symboliseert. Het diagram weerspiegeld de berg Baekdu.
Aantal bewegingen: 45
Graduatie: 3e dan
 
 
16e TUL SAM-II
Betekenis: Sam Il markeert de historische datum 1 maart 1919, toen de Koreaanse vrijheidsbewegingen het leven zag. De 33 bewegingen van de zestiende tul staan voor de 33 patriotten die de oorspronkelijke bewegingen hebben opgezet.
Aantal bewegingen: 33
Graduatie: 4e dan
 
17e TUL YOO-SIN

Betekenis: Yoo Sin is vernoemd naar een oorlogsgeneraal. De tul kent 68 bewegingen, de laatste twee cijfers uit het herenigingsjaar van Korea 668 n.C. De gereed stand kenmerkt een getrokken zwaard aan de rechterzijde, die de vergissing van Yoo Sin symboliseert in het volgen van de opdracht om te vechten tegen zijn eigen natie.
Aantal bewegingen: 68
Graduatie: 4e dan

 
 

18e TUL CHOI YONG

Betekenis: Generaal Choi Yong, commandant van de gewapende krachten gedurende de 14e eeuw, werd gerespecteerd voor zijn trouw, vaderlandsliefde en nederigheid. Hij werd geexecuteerd door zijn ondergeschikte commandanten, aangevoerd door generaal Yi Sung Gae, later de eerste koning van de Lee dynastie
Aantal bewegingen: 46
Graduatie: 4e dan
 
 

19e TUL YONG GAE

Betekenis: Yong Gae is vernoemd naar een fameuze generaal gedurende de Koguryo dynastie, Yong Gae Somon. Er zijn in totaal 49 bewegingen, die refereren aan de laatste twee getallen uit het jaar dat Yon Gae de Tang dynastie verdreef uit Korea: 649 n.C. Maar liefst 300.000 strijders verloren hun leven bij deze strijd
Aantal bewegingen: 49
Graduatie: 5e dan
 

20e TUL  Ul Ji

Betekenis: Generaal Ul Ji Moon Dok verdedigde Korea tegen een vijandig leger van bijna een miljoen soldaten geleid door Yang Je (612 n.C.). De guerilla tactieken van Ul Ji bleken succesvol, waardoor een groot gedeelte van de vijandige legers overleden. Het diagram symboliseert zijn achternaam
Aantal bewegingen: 42
Graduatie: 5e dan

21e TUL MOON MOO
Betekenis: Het lichaam van Moon Moo is begraven nabij Dae Wang Am, de “Grote Koningen Rots”. Volgens zijn testament werd zijn lichaam geplaatst in de zee, waar “mijn ziel voor altijd zal strijden voor mijn land”. Er wordt beweerd dat de Sok Gul Am (Stenen Grot) gebouwd is om zijn tombe te beschermen
Aantal bewegingen: 61
Graduatie: 5e dan
 
 
22e TUL SO SAN

Betekenis: So San is het pseudoniem van de monnik Choi Hyong Ung (1520-1604) gedurende de Lee dynastie. De 72 bewegingen referen aan de leeftijd van Choi toen hij een groep monnik soldaten leidde. De monnik soldaten hielpen de Japanse piraten verslaan die het Koreaanse Peninsula in 1592 bestormden.
Aantal bewegingen: 72
Graduatie: 6e dan
 

23e TUL SE JONG

Betekenis: Dit patroon is vernoemd naar één van de beroemdste Koreaanse Koningen: Se Jong. Hij vond het Koreaanse alfabet uit in 1443, en was tevens een befaamd meteoroloog. Het diagram weerspiegelt de Koning, de 24 bewegingen alle letters van het Koreaanse alfabet.
Aantal bewegingen: 24
Graduatie: 6e dan
 

24e TUL TONG Il

Betekenis: Tong Il staat voor de oplossing van de hereniging van Korea, dat opgesplitst is sinds 1945. Het diagram weerspielt het homogene Koreaanse ras
Aantal bewegingen: 56
Graduatie: 6e dan